Компанія

Послуги

Особливості будівництва мікробіологічних лабораторій

thumbnail
12 Травня 2021

Незважаючи на зростання знань у галузі біологічної безпеки та біозахисту, робота із заразними мікроорганізмами залишається джерелом інфікування лабораторного персоналу. Фахівці лабораторій можуть знизити до мінімуму ризик, що супроводжує маніпуляції з інфекційними агентами, за рахунок застосування відповідних принципів та правил біобезпеки та біозахисту.

Біологічний захист - захист, контроль та облік важливих біологічних матеріалів усередині лабораторій (патогенні та непатогенні мікроорганізми, токсини, вакцинні штами та ін.). Ситуація з коронавірусом показує, що нові інфекції, що виникають, являють собою величезну загрозу громадській охороні здоров'я, біобезпеці і навіть глобальній безпеці. У зв'язку з цим у 2020 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я були розроблені тимчасові рекомендації «Практичний посібник з біологічної безпеки в лабораторних умовах у зв'язку з новим коронавірусом (2019-nCoV)», яких слід дотримуватись при дослідженні клінічних зразків пацієнтів, які викликають захворювання на COVID-19. Визначено рівень біологічної безпеки для лабораторій (міжнародна класифікація): BSL2 – дослідження не пов'язані з розмноженням вірусу та BSL3 – пов'язані з розмноженням вірусу.

До 2013 року на території України було зареєстровано понад 4000 лабораторій мікробіологічного профілю незалежно від відомчої підпорядкованості, які працюють із збудниками І-ІV групами небезпеки. У 2021 році в Україні немає повного реєстру мікробіологічних лабораторій, немає даних про правомочність роботи ладів, що реконструюються, реконструйованих лабораторій, дотримання ними протиепідемічного режиму роботи і це викликає певні побоювання. Лабораторні дослідження мають проводитися з особливою обережністю, тому в цьому випадку планування лабораторії та робочий процес відіграють важливу роль.

Наша компания, при создании проектов вновь строящихся или реконструкций зданий, проведения перепланировок помещений микробиологических лабораторий обязательно учитывает понятия биобезопасности и биозащиты, режимные требования действующих нормативных документов (ДСП 9.9.5.035-99 «Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності», ДСП 9.9.5-080-2002 «Правила влаштування і безпека роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю», ДСанПіН 9.9.5-153-2008 «Організація лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти молекулярно-генетичними методами), регламентирующих технологические процессы, протекающие во время лабораторных исследований, а также объемно-планировочные решения, инженерное оборудование, организацию рабочих мест.

Дотримання належної практики біобезпеки було враховано командою фахівців Кінтегро при розробці проекту та, у послідовності, будівництва нового чотириповерхового лабораторного корпусу рівня безпеки BSL-2 для Одеської філії Державного НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарної санітарної експертизи у смт. приміщень під лабораторію ПЛР для Запорізької регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте также